Minheder – Svenska

Vi är några som startat denna hemsida mot hedersrelaterat våld. Trots att detta våld, mot framför allt kvinnor, är av en särskild karaktär, bagatelliseras det. Myter sprids om att det inte är en särskild form av våld, trots att detta våld riktar sig mot barn, kvinnor, män, homosexuella, bisexuella och transpersoner, och bottnar i religiös fundamentalism eller konservativa traditioner. Våldet och hoten sanktioneras av ett helt kollektiv, i värsta fall hela samhället och förövaren/förövarna ses som hjälte/hjältar. Detta jämställs orättfärdigt med allt annat våld mot kvinnor, eller så påstås det att det är rasistiskt att hävda motsatsen.

Hedersrelaterat våld är ett internationellt begrepp och inte, som en del hävdar, ett svenskt begrepp. Det förekommer över hela världen. Den senaste tiden upplever vi, som jobbar mot det, att man åter vill lägga locket på och osynliggöra fenomenet.

Problemet är att det går in i samhällets fundament som grundar sig på religiösa, moraliska värderingar, även i vår egen lagstiftning och samhällsuppbyggnad. När detta våld får fortgå så är det ett starkt hot mot jämställdhetsarbetet, både i Sverige och i andra länder. Våldet är kvinnofientligt, rasistiskt och homofobiskt. Det är därför av största vikt att motverka detta våld. Det är ett svårt arbete och vi behöver arbeta tillsammans för att motverka detta.