VAD ÄR HEDERSFÖRTRYCK & HEDERSVÅLD?

Alla kulturer är uppbyggda på olika sätt, och det är helt okej. Somliga av dem fokuserar på individualitet, medan andra anser att familjens heder är av stor vikt. Mer specifikt måste människor som ingår i familjer som tillämpar heder leva under oskrivna regler som kan vara svåra, och ibland snudd på omöjliga att följa. Samma …

Read moreVAD ÄR HEDERSFÖRTRYCK & HEDERSVÅLD?