VAD ÄR HEDERSKULTUR?

Hederskultur kan ses som en kulturell förseelse som begränsar individers frihet och rättigheter. Hedersförtryck är en del av hederskulturen, som drabbar personer (främst kvinnor) som inte lever upp till hedersnormerna.

I hederskulturerna existerar en social hierarki, där kvinnorna kontrolleras av manliga familjemedlemmar, främst papporna, och i många fall eventuella bröder. Kvinnorna måste lyda somliga sociala normer. De får oftast inte skaffa pojkvänner eller pyssla med diverse fritidssysselsättningar, till och med vänskapskretsen kontrolleras.

De kvinnor som motsätter sig hederskulturen blir ofta utfrysta, utsatta för våld och i värsta fall hedersmördade. Fadime Sahindal, som försökte slå sig fri från hederskulturen, blev brutalt mördad av hennes far. Den händelsen blev startskottet för en långdragen, och förhoppningsvis lyckosam kampanj mot hedersförtryck.

Hederskulturer återfinns i Sverige, men är desto vanligare i Nordafrika samt Mellanöstern, i länder såsom Afghanistan, Albanien, Eritrea, Irak, Pakistan och Somalia.

Är hederskultur ett religiöst fenomen?

Somliga hävdar att hederskultur inte är religiöst betingat, medan andra menar att fenomenet bottnar i sunni-islamiska värderingar. Det finns inget entydigt svar på den här frågan, då experternas åsikter är alltför spretiga.

Hur påverkar hederskultur män?

Även pojkar och män är drabbade i en viss omfattning. Många pojkar får inte bestämma vem de får gifta sig med, och det är säkerligen en stor press att leva upp till de hedersnormer som finns på plats. De största offren är dock nästan alltid flickorna och kvinnorna – det är vår bestämda uppfattning.

Hur många drabbas av hederskultur i Sverige?

Enligt Socialstyrelsen lever många i hederskulturer. Om vi tar Malmö som exempel tvingas nio procent av ungdomarna leva under hedersnormer, där de bestraffas med våld om de inte lyder de som upprätthåller familjens heder. I Stockholm lever sju procent av ungdomarna under samma villkor, och i Göteborg landar samma siffra på åtta procent.

Läs mer: Rensa all sökhistorik för att bli kvitt övervakare

Ursprunget beskrivs även vara av stor vikt. Enligt TRIS (Tjejers Rätt i Samhället) får nästan alla (95%) flickor av nordisk härkomst gifta sig med vem de vill, medan 39% av alla tjejer med utländskt ursprung inte får samma frihet.

Vad är skamkultur och skuldkultur?

Skamkultur är en kulturell företeelse som präglas som stark kontroll, där människor som bryter mot uppsatta normer straffas. De som vill upprätthålla samma typ av kultur vill få de som inte lyder att känna ångest och skam. Skamkulturen är en del av hederskulturen, men även inom samhället som stort.

För att nämna ett exempel kan somliga kompisgrupper tycka att det är mycket viktigt att ha ”rätt” kläder på sig. De som inte lever upp till gruppens ideal straffas genom exempelvis utfrysning och/eller glåpord. I det här fallet är skamkultur en mer passande beskrivning i jämförelse med hederskultur.

Skuldkultur är synonymt med skamkultur på alla sätt och vis. De båda orden har exakt samma innebörd.

Sammanfattning

Hederskultur är i många fall destruktiv, både för kvinnor och män. Kvinnor kontrolleras i stor utsträckning, medan männen kan bli tvingade att utföra hemska handlingar för att upprätthålla familjens heder. Skamkultur är en del av hederskulturen, men även vanlig inom andra typer av situationer.

Lämna en kommentar

63 − 54 =