VAD ÄR KVINNOFÖRTRYCK?

Förbundet Humanisterna, som inte är religiöst oförankrade, menar att kvinnoförtryck kan kopplas ihop med religiösa normer. De pekar på att samma normer bidrar till att kvinnor inte får gifta sig med vem de vill, måste klä sig på specifika sätt och har en ökad risk för att utsättas för våld.

Dr. Haitham Bogis, som skriver för informations-sajten Islam.se, vill däremot förminska religionens roll. Han menar att kvinnoförtryck som härstammar från Mellanöstern inte är religiöst förankrat, utan en del av lokala seder och normer. Samma man väljer även att beskriva USA som ett skräckexempel, där kvinnans frigörelse ska ha lett till att de ses som objekt, istället för jämställda människor. Mannens ledande roll inom familjen förklarar han som ett ansvar gentemot kvinnan, som han axlar genom att behandla både kvinnor och barn väl.

Läs mer: Vad är hederskultur?

Kvinnoförtryck inom Islam

Är islam en kvinnoförnedrande religion? Frågan är känslig och svaren är många. Somliga pekar på direktcitat från koranen, som beskriver kvinnor som andra klassens medborgare. Men i samma skrift beskrivs även män och kvinnor som jämlikar. Det är därför mycket svårt att svara på huruvida kvinnoförtryck existerar eller inte.

För att nämna ett exempel är slöjans vara eller inte vare ett hett samtalsämne. Vissa väljer att betrakta slöjan som en frihetssymbol för kvinnorna, medan kritiska röster kallar samma klädesplagg för kvinnoförnedrande.

Läs mer: Rensa din sökhistorik för att undgå övervakare

Exakt samma sak gäller för niqab, som är ett heltäckande och helt ogenomskinligt klädesplagg. Personlig frihet säger vissa – förtryck och kvinnoförnedring säger andra. Niqab är vanligt förekommande i Saudiarabien och kring Persiska viken, men i många europeiska länder är plagget bannlyst. I Sverige är niqab generellt sett tillåtet, men i Danmark, Spanien och Österrike råder förbud.

R. Betül Demir menar att islam inte är en kvinnoförtryckande religion. Han anser att koranen förespråkar jämställdhet, men att somliga religiöst lärda väljer att förvränga texterna för att ge männen fördelar gentemot kvinnorna.

”Om man studerar islams heliga skrifter så upptäcker man snart att det var mer jämställt på profeten Mohammeds tid än vad det är i dag”

Säger samma kvinna, som är en del av ”Muslimer mot kvinnovåld”, som studerar koranen med ett jämställt perspektiv.

Existerar religiöst förankrat kvinnoförtryck?

Somliga politiska krafter jämställer islam med kvinnoförtryck och allmänt elände, medan andra tyckare anser att islam både är en modern och jämställd trosuppfattning. Men var ligger sanningen egentligen?

Koranen, Bibeln och många andra religiösa skrifter har en sak gemensamt, de är tvetydiga och tolkningsfriheten är stor. För att nämna ett exempel kan både Jesus och Mohammed ses som antingen hjältar eller hemska tyranner, beroende på kontexten. Präster och andra religiöst lärda har format nationers kulturer, och i förlängningen samhällsutvecklingen, på mycket omfattande sätt.

För att besvara rubrikfrågan: Koranen kan tolkas på många olika sätt. I länder där koranen tolkas konservativt hävdar många att kvinnoförtryck existerar, men allt som allt går frågan inte att besvara – då åsikterna är alltför spridda.

Lämna en kommentar

1 + 6 =